ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
3
4
1
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
1
1
2
1
รวม อบ.
4
6
10
3
ป.1
5
1
6
1
ป.2
3
0
3
1
ป.3
2
4
6
1
ป.4
7
2
9
1
ป.5
5
2
7
1
ป.6
2
2
4
1
รวมประถม
24
11
35
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
28
17
45
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...