ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
6
8
1
อบ.2
1
5
6
1
อบ.3
2
3
5
1
รวม อบ.
5
14
19
3
ป.1
9
5
14
1
ป.2
8
10
18
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
10
6
16
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
45
39
84
6
ม.1
9
8
17
1
ม.2
11
4
15
1
ม.3
7
6
13
1
รวมมัธยมต้น
27
18
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
71
148
12
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...