ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกลาง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
5
9
1
อบ.2
0
3
3
1
อบ.3
2
6
8
1
รวม อบ.
6
14
20
3
ป.1
1
3
4
1
ป.2
3
2
5
1
ป.3
7
1
8
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
4
6
10
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
23
20
43
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
29
34
63
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...