ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
1
2
1
อบ.2
4
1
5
1
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
8
4
12
3
ป.1
3
2
5
1
ป.2
2
2
4
1
ป.3
2
3
5
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
18
17
35
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
26
21
47
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...