ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
7
13
20
1
รวม อบ.
7
13
20
1
ป.1
13
7
20
1
ป.2
5
1
6
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
16
6
22
1
ป.5
12
14
26
1
ป.6
6
12
18
1
รวมประถม
60
47
107
6
ม.1
25
20
45
1
ม.2
24
16
40
1
ม.3
13
14
27
1
รวมมัธยมต้น
62
50
112
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
129
110
239
10
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...