ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสารจอด ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
2
21
1
อบ.3
6
2
8
1
รวม อบ.
25
4
29
2
ป.1
6
11
17
1
ป.2
4
8
12
1
ป.3
10
11
21
1
ป.4
15
12
27
1
ป.5
13
14
27
1
ป.6
10
9
19
1
รวมประถม
58
65
123
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
69
152
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...