ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังม่วง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
6
14
1
อบ.3
17
12
29
1
รวม อบ.
25
18
43
2
ป.1
10
13
23
1
ป.2
15
16
31
1
ป.3
9
17
26
1
ป.4
12
14
26
1
ป.5
17
18
35
1
ป.6
22
17
39
1
รวมประถม
85
95
180
6
ม.1
30
11
41
2
ม.2
26
31
57
2
ม.3
26
24
50
2
รวมมัธยมต้น
82
66
148
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
192
179
371
14
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...