ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
11
25
1
อบ.3
3
7
10
1
รวม อบ.
17
18
35
2
ป.1
9
4
13
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
45
37
82
6
ม.1
9
4
13
1
ม.2
5
8
13
1
ม.3
9
4
13
1
รวมมัธยมต้น
23
16
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
71
156
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...