ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเจาทอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
23
39
2
อบ.3
28
25
53
2
รวม อบ.
44
48
92
4
ป.1
16
17
33
2
ป.2
20
27
47
2
ป.3
23
23
46
2
ป.4
22
13
35
2
ป.5
20
22
42
2
ป.6
23
19
42
2
รวมประถม
124
121
245
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
168
169
337
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...