ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลาดชุมพล ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
9
29
1
อบ.3
14
16
30
1
รวม อบ.
34
25
59
2
ป.1
10
18
28
1
ป.2
15
22
37
1
ป.3
18
17
35
1
ป.4
10
16
26
1
ป.5
12
11
23
1
ป.6
19
13
32
1
รวมประถม
84
97
181
6
ม.1
8
13
21
1
ม.2
15
17
32
1
ม.3
14
15
29
1
รวมมัธยมต้น
37
45
82
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
155
167
322
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...