ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสหประชาสรร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
2
9
1
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
12
13
25
1
รวม อบ.
26
22
48
3
ป.1
9
8
17
1
ป.2
5
11
16
1
ป.3
7
8
15
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
8
12
20
1
รวมประถม
41
50
91
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
72
139
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...