ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซับชมภู ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
8
13
1
อบ.2
4
8
12
1
อบ.3
5
11
16
1
รวม อบ.
14
27
41
3
ป.1
5
5
10
1
ป.2
11
14
25
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
16
6
22
1
ป.5
7
10
17
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
54
49
103
6
ม.1
10
9
19
1
ม.2
9
10
19
1
ม.3
6
9
15
1
รวมมัธยมต้น
25
28
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
104
197
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...