ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
5
14
1
อบ.2
13
14
27
1
อบ.3
7
10
17
1
รวม อบ.
29
29
58
3
ป.1
9
6
15
1
ป.2
15
13
28
1
ป.3
11
5
16
1
ป.4
7
11
18
1
ป.5
6
11
17
1
ป.6
14
3
17
1
รวมประถม
62
49
111
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
78
169
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...