ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
4
13
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
18
14
32
2
ป.1
10
11
21
1
ป.2
10
6
16
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
18
20
38
2
ป.6
13
10
23
1
รวมประถม
71
64
135
7
ม.1
9
9
18
1
ม.2
10
8
18
1
ม.3
10
8
18
1
รวมมัธยมต้น
29
25
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
118
103
221
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...