ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
26
40
2
อบ.3
15
12
27
1
รวม อบ.
29
38
67
3
ป.1
13
17
30
2
ป.2
20
11
31
2
ป.3
15
21
36
2
ป.4
14
16
30
2
ป.5
14
16
30
2
ป.6
15
13
28
1
รวมประถม
91
94
185
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
120
132
252
14
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...