ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
12
26
1
อบ.3
16
14
30
1
รวม อบ.
30
26
56
2
ป.1
14
13
27
2
ป.2
19
19
38
2
ป.3
22
19
41
2
ป.4
17
14
31
2
ป.5
21
18
39
2
ป.6
11
20
31
1
รวมประถม
104
103
207
11
ม.1
19
16
35
2
ม.2
25
11
36
2
ม.3
23
20
43
2
รวมมัธยมต้น
67
47
114
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
201
176
377
19
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...