ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
3
5
1
อบ.2
2
0
2
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
10
8
18
3
ป.1
4
6
10
1
ป.2
4
9
13
1
ป.3
5
0
5
1
ป.4
10
3
13
1
ป.5
2
7
9
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
32
34
66
6
ม.1
7
10
17
1
ม.2
13
15
28
1
ม.3
12
12
24
1
รวมมัธยมต้น
32
37
69
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
79
153
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...