ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
5
11
16
1
รวม อบ.
12
19
31
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
8
10
18
1
ป.3
9
2
11
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
8
10
18
1
รวมประถม
44
43
87
6
ม.1
9
6
15
1
ม.2
6
8
14
1
ม.3
8
11
19
1
รวมมัธยมต้น
23
25
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
87
166
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...