ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
2
10
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
10
4
14
2
ป.1
7
7
14
1
ป.2
5
3
8
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
11
5
16
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
43
31
74
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
35
88
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...