ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหินเหิบซับภูทอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
2
8
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
10
6
16
2
ป.1
3
3
6
1
ป.2
8
4
12
1
ป.3
9
2
11
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
6
4
10
1
รวมประถม
40
24
64
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
50
30
80
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...