ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังตะกู ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
11
14
1
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
18
25
43
3
ป.1
2
6
8
1
ป.2
15
4
19
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
4
7
11
1
ป.5
10
10
20
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
45
36
81
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
61
124
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...