ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองจันลา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
10
20
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
19
20
39
2
ป.1
16
11
27
1
ป.2
15
10
25
1
ป.3
16
12
28
1
ป.4
14
9
23
1
ป.5
11
10
21
1
ป.6
15
8
23
1
รวมประถม
87
60
147
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
106
80
186
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...