ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
49
33
82
3
ม.2
45
29
74
3
ม.3
69
34
103
4
รวมมัธยมต้น
163
96
259
10
ม.4
27
43
70
3
ม.5
48
30
78
3
ม.6
35
45
80
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
110
118
228
10
รวมทั้งหมด
273
214
487
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...