ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
61
55
116
4
ม.2
47
55
102
4
ม.3
47
46
93
3
รวมมัธยมต้น
155
156
311
11
ม.4
47
73
120
5
ม.5
49
63
112
5
ม.6
21
53
74
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
117
189
306
13
รวมทั้งหมด
272
345
617
24
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...