ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
48
52
100
4
ม.2
46
47
93
3
ม.3
41
52
93
3
รวมมัธยมต้น
135
151
286
10
ม.4
51
66
117
5
ม.5
21
53
74
3
ม.6
50
67
117
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
122
186
308
12
รวมทั้งหมด
257
337
594
22
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...