ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
61
71
132
5
อบ.3
76
71
147
5
รวม อบ.
137
142
279
10
ป.1
125
133
258
7
ป.2
135
128
263
7
ป.3
137
148
285
7
ป.4
137
156
293
7
ป.5
117
164
281
7
ป.6
131
150
281
7
รวมประถม
782
879
1,661
42
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
919
1,021
1,940
52
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...