ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
30
17
47
3
อบ.3
46
37
83
3
รวม อบ.
76
54
130
6
ป.1
53
59
112
4
ป.2
55
57
112
4
ป.3
61
65
126
4
ป.4
59
77
136
4
ป.5
67
75
142
4
ป.6
65
62
127
4
รวมประถม
360
395
755
24
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
436
449
885
30
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...