ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91(บ้านโคกจักจั่น) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
2
3
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
5
5
10
2
ป.1
2
2
4
1
ป.2
4
0
4
1
ป.3
2
4
6
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
2
2
4
1
ป.6
6
4
10
1
รวมประถม
19
16
35
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
24
21
45
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...