ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
5
17
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
17
11
28
2
ป.1
2
6
8
1
ป.2
8
10
18
1
ป.3
12
7
19
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
6
4
10
1
รวมประถม
41
37
78
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
48
106
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...