ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
7
5
12
1
รวม อบ.
13
9
22
2
ป.1
3
7
10
1
ป.2
3
10
13
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
3
6
9
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
26
40
66
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
39
49
88
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...