ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนดู่ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
2
5
1
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
2
8
10
1
รวม อบ.
8
13
21
3
ป.1
6
5
11
1
ป.2
6
3
9
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
10
8
18
1
ป.5
11
5
16
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
47
30
77
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
43
98
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...