ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไก่คำ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
9
12
21
2
ป.1
5
12
17
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
10
2
12
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
6
11
17
1
รวมประถม
45
46
91
6
ม.1
6
12
18
1
ม.2
10
11
21
1
ม.3
10
18
28
1
รวมมัธยมต้น
26
41
67
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
99
179
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...