ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ่อบุโปโล ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
15
14
29
2
ป.1
8
10
18
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
3
12
15
1
ป.4
13
10
23
1
ป.5
7
9
16
1
ป.6
12
5
17
1
รวมประถม
51
54
105
6
ม.1
9
12
21
1
ม.2
7
9
16
1
ม.3
18
7
25
1
รวมมัธยมต้น
34
28
62
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
96
196
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...