ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
13
11
24
2
ป.1
5
4
9
1
ป.2
8
2
10
1
ป.3
3
6
9
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
3
3
6
1
รวมประถม
31
27
58
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
38
82
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...