ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
1
4
1
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
11
11
22
3
ป.1
4
2
6
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
2
4
6
1
ป.4
3
2
5
1
ป.5
1
6
7
1
ป.6
3
1
4
1
รวมประถม
17
19
36
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
28
30
58
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...