ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
8
12
1
อบ.3
14
5
19
1
รวม อบ.
18
13
31
2
ป.1
10
5
15
1
ป.2
9
14
23
1
ป.3
9
4
13
1
ป.4
5
18
23
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
50
54
104
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
67
135
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...