ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทับเมย ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
13
15
28
2
ป.1
8
7
15
1
ป.2
16
7
23
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
12
5
17
1
ป.5
12
6
18
1
ป.6
4
2
6
1
รวมประถม
57
30
87
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
45
115
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...