ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
2
3
1
อบ.2
3
1
4
1
อบ.3
3
1
4
1
รวม อบ.
7
4
11
3
ป.1
4
3
7
1
ป.2
5
0
5
1
ป.3
6
2
8
1
ป.4
2
3
5
1
ป.5
1
3
4
1
ป.6
3
1
4
1
รวมประถม
21
12
33
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
28
16
44
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...