ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาผือโคกกอก ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
11
8
19
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
4
8
12
1
ป.3
9
1
10
1
ป.4
5
12
17
1
ป.5
3
6
9
1
ป.6
10
11
21
1
รวมประถม
38
44
82
6
ม.1
9
6
15
1
ม.2
4
4
8
1
ม.3
6
2
8
1
รวมมัธยมต้น
19
12
31
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
64
132
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...