ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
10
21
1
อบ.3
7
10
17
1
รวม อบ.
18
20
38
2
ป.1
16
8
24
1
ป.2
12
7
19
1
ป.3
7
15
22
1
ป.4
8
15
23
1
ป.5
9
6
15
1
ป.6
6
10
16
1
รวมประถม
58
61
119
6
ม.1
5
9
14
1
ม.2
11
7
18
1
ม.3
11
6
17
1
รวมมัธยมต้น
27
22
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
103
103
206
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...