ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
3
12
1
อบ.2
13
8
21
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
26
18
44
3
ป.1
7
7
14
1
ป.2
6
9
15
1
ป.3
6
9
15
1
ป.4
13
11
24
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
44
47
91
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
65
135
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...