ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงสวาง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
10
8
18
2
ป.1
4
1
5
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
2
5
7
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
1
1
2
1
ป.6
2
1
3
1
รวมประถม
17
20
37
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
27
28
55
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...