ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาสีนวน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
2
9
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
10
5
15
2
ป.1
6
4
10
1
ป.2
2
5
7
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
1
5
6
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
26
28
54
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
36
33
69
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...