ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
2
7
1
อบ.3
2
0
2
1
รวม อบ.
7
2
9
2
ป.1
2
6
8
1
ป.2
3
4
7
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
3
8
11
1
ป.5
1
1
2
1
ป.6
1
3
4
1
รวมประถม
15
29
44
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
22
31
53
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...