ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาหมอม้า ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
3
12
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
13
6
19
2
ป.1
5
6
11
1
ป.2
5
2
7
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
13
4
17
1
ป.5
2
5
7
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
37
29
66
6
ม.1
2
2
4
1
ม.2
7
2
9
1
ม.3
9
7
16
1
รวมมัธยมต้น
18
11
29
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
46
114
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...