ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนายม ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
10
5
15
1
รวม อบ.
15
9
24
2
ป.1
8
4
12
1
ป.2
13
5
18
1
ป.3
9
9
18
1
ป.4
8
11
19
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
52
46
98
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
55
122
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...