ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
12
23
1
อบ.3
12
8
20
1
รวม อบ.
23
20
43
2
ป.1
19
11
30
1
ป.2
12
15
27
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
11
6
17
1
ป.6
14
9
23
1
รวมประถม
73
58
131
6
ม.1
7
9
16
1
ม.2
13
6
19
1
ม.3
10
0
10
1
รวมมัธยมต้น
30
15
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
126
93
219
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...