ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านภูเขาขาม ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
10
23
1
อบ.3
11
7
18
1
รวม อบ.
24
17
41
2
ป.1
5
8
13
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
9
9
18
1
ป.4
10
11
21
1
ป.5
8
11
19
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
46
55
101
6
ม.1
8
11
19
1
ม.2
13
9
22
1
ม.3
7
14
21
1
รวมมัธยมต้น
28
34
62
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
106
204
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...