ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนไร่ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
10
20
1
อบ.3
6
9
15
1
รวม อบ.
16
19
35
2
ป.1
3
6
9
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
11
6
17
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
38
34
72
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
53
107
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...