ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพัฒนาสามัคคี ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
12
17
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
13
19
32
2
ป.1
10
4
14
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
13
11
24
1
ป.4
14
11
25
1
ป.5
8
11
19
1
ป.6
10
5
15
1
รวมประถม
63
47
110
6
ม.1
6
3
9
1
ม.2
7
10
17
1
ม.3
11
5
16
1
รวมมัธยมต้น
24
18
42
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
84
184
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...