ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบาก ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
2
5
1
อบ.2
6
0
6
1
อบ.3
1
5
6
1
รวม อบ.
10
7
17
3
ป.1
2
2
4
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
4
1
5
1
ป.4
4
4
8
1
ป.5
2
2
4
1
ป.6
3
3
6
1
รวมประถม
19
15
34
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
29
22
51
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...